Geoterminen voimala - usein esitetyt kysymykset ja sanotutKysymys: "Suomen kallioperä on vakaata ja vankkaa - tuntuu aikaa kaukaa haetulta tämä maanjäristysriski."
Vastine: Kalliomme on vakaata ja vankkaa. Maanjäristysriski on ihmisen teknisin toimenpitein aikaansaama häiriötila, joka liittyy geotermisen voimalan rakentamiseen tai käyttöön eikä sillä ole tekemistä kallioperämme perusolosuhteiden kanssa. Liipaistujen (triggered) maanjäristysten osalta Suomessa riski on pienempi kuin maanjäristysaltiilla alueilla, koska hyvin korkeita jännitteitä ei kalliorakenteissa piile.

Sanottua: HS, Kuukausiliite 9/2016, s. 48 ST1 Deep Heat Oy, tuotantojohtaja Tero Saarno: (Baselin tapauksesta), ”Ne pumppasivat reikään lähelle siirrosvyöhykettä satatuhatta kuutiota vettä, mikä oli ajattelematonta. Siellä ei seurattu maaperää riittävästi geofoneilla. Oltiin liian ahneita.”
Vastine: HS:n sitaatissa esitetty lausuma on kaikilta osin virheellinen.
A) Baselin stimuloinnissa pumpattin vettä 11600 m3 noin 6 vrk:n aikana. Määrä on tyypillinen ja alle keskimääräisesti käytetyn 27 000 m3/reikä (Argonne Natl Lab, raportti ANL/EVS/R-10/5, 2011).
B) SERIANEX-tutkimusryhmä tutki nimenomaan yhtenä tekijänä, olisiko pumppaus mennyt kalliosiirrokseen, joka aktivoitui. (”is the created or activated fracture or fracture system hydraulically connected to a major fault at some distance to the borehole ? ”) Johtopäätös oli: ei ole, SERIANEX AP3000 s.85: ”within radius of investigation (appr. 1500 m) there is no indication for a constant pressure boundary and a connection to a highly conductive larger scale feature can almost certainly be excluded.”
C) Baselin mikroseisminen monitorointiverkosto sijaitsi 6 - 7 pisteessä eri rei’issä ja vaihtelevilla syvyyksillä 317 - 2740 m sekä etäisyyksillä 0 - 5 km porauspaikasta. Lisäksi toimi maanpinta-asemia. Verkosto oli kattava. (Vertailuna Olkiluodon ydinjätteen loppusijoitusalueelle: Posiva Oy perusti v. 2002 6 aseman monitorointiverkoston, nykyinen verkosto koostuu 17 asemasta.)

Sanottua: Tekniikka ja Talous -lehti 20.10.2016: "Viranomaiset ovat myöntäneet hankkeelle porausluvan, Saarno sanoo. Viranomaiset ovat myös hyväksyneet mittalaitteistot."
Vastine: Porausluvan myöntämisessä ei ole tarkasteltu asianmukaisesti ympäristöturvallisuutta maanjäristysasioiden osalta eikä hanketta ole YVAttu. Ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA) luo perustan esitutkimuksille, siinä esitetään tehtävät tutkimukset ja selvitykset (=ohjelma) sekä näiden pohjalta laadittu ympäristövaikutusten selostus perusteluineen. Suunnitellun alueen yleinen soveltuvuus hankkeelle selvitetään. YVA-prosessi on julkinen. Espoon voimalaa rakennetaan rakennustoimenpideluvalla, siis luvalla joka tarvitaan esimerkiksi pihavajan rakentamiseen.

Geolämpövoimala on kaivos, joka ei juurikaan poikkea esimerkiksi liuottamiseen perustuvasta maanalaisesta kaivoksesta. Kaivokset kuuluvat Suomessa YVA:n piiriin.

Poraus on itsessään toiminnanharjoittajalle teknis-taloudellinen haaste, muttei vaikuta juurikaan ulkopuolisiin. Asennetut mikroseismiset mittauslaitteistot ovat yleensä lähtökohtaisesti korkealaatuiset ja osa normaalia geovoimalan kokonaisuutta.

Kysymys: "Kuinka suuri voisi olla Suomessa syväkalliossa toimivan geotermisen voimalaitoksen aiheuttama maanjäristys ?"
Vastine: Tarkkaa järistyksen voimakkuutta on vaikea määrittää, koska laskentaparametreihin liittyy aina epävarmuutta. Keskimääräisillä arvoilla on kallion liikuntavyöhykkeen suurin pinta-ala noin 2 km2 ja vapautuvan paineen suuruus 1 - 10 MPa. Tällöin maanjäristyksen voimakkuudeksi saadaan ML = 2.8 - 4.0 (Richterin asteikko). Tämä voi syntyä suoraan voimalan kehitysvaiheen paineistusprosessista eikä edellytä kytköstä mihinkään seismisesti aktiiviseen vyöhykkeeseen.

Kysymys: "Kuinka toimin, jos voimalasta syntyy maanjäristys ja havaitsen sen vahingoittaneen kiinteistöäni/asuntoani/omaisuuttani ?"
Vastine: Kannattaa seurata tapahtumia sekä uutisia ja jos toteat omaisuutesi vahingoittuneen, voit esittää voimalan toiminnanharjoittajalle korvausvaatimuksen. Tyypillisiä vahinkoja voivat olla rakennusten perustuksiin tai seiniin syntyvät halkeamat, kattotiilien putoaminen, esineiden kaatuminen tai putoaminen, hauraiden esineiden särkyminen ja tärinäherkkien laitteiden vahingoittuminen.

Kysymys: "Aivan viime aikoina 2/2019 ovat lehdet ja YLE uutisoineet, että tutkijat ovat tienneet ja olleet huolissaan voimalaan liittyvistä seismisistä riskeistä jo kauan. Mikseivät he eivät ole tuoneet tätä julkisuuteen ?"
Vastine: Allekirjoittaneen Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusta 15.10.2016 (linkki alla) lukuun ottamatta kukaan ns. tutkijoista ei ole julkisesti sanonut tai julkaissut mitään geovoimalan seismisistä riskeistä. Julkitulo nyt on jälkiviisastelua asiantilan tultua esiin ja osoittaa heikkoa ammatillista osaamista. Viranomaisten ruususenuni tulee tässä nyt oikein hienosti esiin. Veikko Huovista lainaten jälkiviisaalla on silmä erikoisessa paikassa.
Linkki HS 15.10.2016 mielipidekirjoitukseen

Palaa erikoissivuston aloitussivulle


Company Geosto Oy

Copyright © 2019 Geosto Oy, Lallintie 6, 00700 HELSINKI, Puh 050 5411 330 | Sivukartta / Sitemap